change view: click here
Deze beelden zijn sterk excentrische uitsnedes van bestaand werk. Door de
aparte uitsnede krijgt het beeld een andere dymamiek.